Održani sastanci Osnovnih organizacija OO SDP BiH Tešanj

Uspješno je okončana još jedna dionica iz Akcionog plana OO SDP BiH Tešanj. Zacrtani plan obilazaka preko dvadeset Osnovnih organizacija SDP BiH Tešanj, tokom mjeseca februara 2022. godine, realizovan je završnim sastancima u nedelju, 27.02.2022. godine, u Karadaglijama, Kaloševiću i Kraševu.

Svi ovi sastanci odvijali su se po ranije utvrđenim jedinstvenom Dnevnim redom :

  1. Aktuelna društveno-politička situacija, s aspektom na dešavanja u OO SDP BiH Tešanj.
  2. Utvrđivanje prioriteta Osnovne organizacije za Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za općinu Tešanj u budžetskoj 2022.godini, sa planom kandidovanja investicija za 2023. i 2024. godinu,
  3. Prijedlog kandidata za sve nivoe Izbornih lista SDP BiH za predstojeće Opće izbore 2022.

Opći utisak je, da je većina članova prisutnih navedenim sastancima, uglavnom podržala rukovodstvo OO SDP BiH Tešanj u njihovim aktivnostima ,uz određene opravdane primjedbe i sugestije, koje su većinom i prihvaćene.

Vijećnici SDP BiH u Općinskom vijeću Tešanj zaduženi su da se maksimalno zauzmu za usvajanje kapitalnih projekata predloženih od svih mjesnih organizacija, već kod samog usvajanja Plana kapitalnih investicija na 14. sjednici OV Tešanj.

Svaka Osnovna organizacija SDP BiH Tešanj, predložila je svoje kandidate za Izborne liste Općih izbora 2022. Predložene su kandidatkinje i kandidati za izborne liste za sve nivoe zakonodavne vlasti (Kantonalnu skupštinu, Parlamentarnu skupštinu FBiH i Državni parlament BiH, tako da je Predsjedništvu OO SDP BiH Tešanj još preostalo da na slijedećoj sjednici sublimira pristigle prijedloge i iste uputi Općinskom odboru SDP BiH Tešanj na utvrđivanje Konačnog prijedloga OO SDP BiH Tešanj, a koji će potom biti proslijeđen prema KO SDP BiH. Planirano je da slijedeći vikend sjednicama Predsjedništva i Općinskog odbora i ove aktivnosti budu završene.

Zajedno smo najjači!     

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj