Saopćenje: Održana Konstituirajuća sjednica povjereništva Naše stranke  Tešanj

Odlukom Predsjedništva Naše stranke, donesene 10. marta ove godine, imenovano je povjereništvo Naše stranke Tešanj, sa zadatkom da provede pripreme za sazivanje Zbora Naše stranke Tešanj, na kojem će se izabrati buduće rukovodstvo Naše stranke u Tešnju.

Već, 12. marta održana je Konstituirajuća sjednica povjereništva Naše stranke Tešanj u sastavu:

  1. Amil Buljubašić, predsjednik povjereništva
  2. Idham Kruško, član
  3. Emin Turalić, član
  4. Muhamed Hundur, član
  5. Emir Unkić, član
  6. Nudžeima Merdić, članica
  7. Emir Mešinović, član

na kojoj je utvrđen kratkoročni hodogram aktivnosti Naše stranke Tešanj, sa akcentom na pripremu Tribine Naše stranke u Tešnju na temu „Građanska Bosna i Hercegovina“, planiranu za 24. mart 2022. godine, u maloj sali CKO Tešanj, sa početkom u 18.00 sati. Kao gosti Tribine se očekuju Predsjednik Naše stranke Edin Forto i član Naše stranke Selim Bešlagić.

Povjereništvo Naše stranke Tešanj je više nego zadovoljno i, moramo priznati, iznenađeno pozitivnim reakcijama građana na  početak organizovanog rada Naše stranke u Tešnju. Bitno je i napomenuti da je značajan broj građana, već, pristupio u članstvo Naše stranke, pri tome ističući da „Naša stranka nije stranka članstva-već stranka ideje“.

Iz Povjereništva Naše stranke Tešanj poručuju da se u okviru programskih opredjeljenja Naše stranke kao temeljna vrijednost ističe čovjek, te da će rukovodstvo Naše stranke Tešanj, zajedno sa građanima, pokušati da se nametnu kao nezaobilazan novi politički  faktor na prostoru općine Tešanj.

 

Broj: 01-2/3-22

Datum, 15.3.2022. godine

Povjereništvo Naše stranke Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši