25. novembar – Dan državnosti BiH

25. novembar - Dan državnosti BiH
25. novembar – Dan državnosti BiH

U iščekivanju još jednog značajnog datuma iz povijesti Bosne i Hercegovine, 25. novembra – Dana državnosti, žalosno je da neki još uvijek osporavaju ovaj datum  i sa  se ovaj datum ne obilježava na nivou koji zaslužuje, po svom značaju za sve narode i građane, za Državu.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBIH) se na svom Prvom zasjedanju u Mrkonjić-Gradu, 25. i 26. novembra 1943. konstituisalo kao najviše političko tijelo Narodnooslobodilačkog pokreta u BiH i izjasnilo za federativno uređenje državne zajednice naroda Jugoslavije.

Tom prilikom je izglasana i čuvena tačka 5 Rezolucije, u kojoj se precizira da narodi Bosne i Hercegovine “hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba i Muslimana i Hrvata”, Jedino Bosna i Hercegovina uređena na ovim principima, utvrđenim prije 79 godina,može garantovati svjetliju budućnost.

U nadi  da će u što skorijem periodu i BiH postati pravedno uređeno, demokratsko, prosperitetno i sigurno društvo u ime OO SDP BiH Tešanj i svoje osobno, svim, dobrim ljudima, građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitamo veliki praznik, 25. novembar-Dan državnosti Bosne i Hercegovine

 

                                                                 Predsjednik OOSDPBiH Tešanj
Senad S. Subašić

O OO SDP Tesanj