Čestitka povodom 9. semptembra Dana oslobođenja Tešnja od fašizma u Drugom svjetskom ratu

9. septembar
9. septembar

9. septembar se u Tešnju obilježava kao općinski praznik u znak sjećanja na 9. septembar 1944. godine kada je Tešanj konačno oslobođen od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

U narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945 jesu  pobjeđeni neki fašistički režimi, ali ne i sam fašizam.  Zato je važna neprestana edukacija kako bismo bili u mogućnosti prepoznati i adekvatno odgovoriti na sve pojave fašizma, pogotovo onog prekrivenog, u današnjem društvu.

Trebamo biti ponosni na doprinos tešanjskog kraja u NOR-u. Od samog početka rata na ovom prostoru su djelovali ilegalci koji su podržavali partizanski pokret i uspostavljali vezu sa partizanskim jedinicama.  Ovaj kraj je prema dostupnim podatcima dao oko 1800 Partizana, učesnika NOR-a od čega ih je 180 poginulo, te oko 200 civilnih žrtava rata. Ne smijemo zaboraviti da Tešanj ima i dva Narodna heroja Husu Hodžića i Nisima Albaharija, te vijećnika ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a Edhema Pobrića.

SDP BiH baštini tekovine antifašizma, kao temeljne vrijednosti slobodnog i naprednog društva. Afirmacija vrijednosti antifašizma predstavlja jedan od ključnih civilizacijskih zahtjeva, a u njima treba crpiti inspiraciju za razvitak humanog, pluralnog, solidarnog i demokratskog društva.

Svim građankama i građanima općine Tešanj, a posebno živim učesnicima Narodnooslobodilačke borbe 1941-1944.  želimo čestitati 9. septembar-Dan oslobođenja Tešnja od fašizma u Drugom svjetskom ratu sa

 

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

 

                                                            

                                                                                    Predsjednik OO SDP BiH Tešanj
                                                                                                    Senad S. Subašić

O OO SDP Tesanj