OO SDP BiH Tešanj u razgovoru sa članstvom

U skladu sa zaključkom Predsjedništva OO SDP BiH Tešanj pristupili smo održavanju sastanaka po osnovnim organizacijama. Plan je da se do kraja oktobra održe sastanci u svim osnovnim organizacijama. Raduje nas dobar odziv i interes članstva na dosad održanim sastancima.

Cilj održavanja ovih sastanaka je da se kroz druženje i razgovor sa članovima razmijene stavovi i mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji, da članstvu predstavimo rezultate dosadašnjeg rada izabranih i imenovanih dužnosnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima, te da člansvo dobije odgovore na sva eventualna pitanja ili dileme koje imaju.

Predstavnici SDP BiH Tešanj uvijek su bili i ostaju otvoreni da saslušaju sve prijedloge, sugestije  i eventualne primjedbe od strane  članova, simpatizera i građana.

I u narednom periodu osnov našeg  političkog djelovanja bit će interesi i potrebe građana.

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj