Press Opcine

Održana 40. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 40. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom: Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite ...

Opširnije »

Primopredaja školskih dvorana

Danas je izvršena primopredaja tri školske dvorane u mjesnim zajednicama Kalošević, Miljanovci i Jablanica. Općinski načelnik Suad Huskić direktorima je predao tehničku dokumentaciju za dvorane, ...

Opširnije »

Asfaltiranje puta u MZ Novo Selo

Završeno je asfaltiranje dionice puta Dom Bedaci-Park u MZ Novo Selo. Radove na navedenom projektu vrši firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor radova je IG ...

Opširnije »

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2020/2021. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK na web stranici Kantona objavilo je Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca za školsku 2020/2021.godinu. ...

Opširnije »

Asfaltiranje dionica puteva u MZ Piljužići

U toku su pripremni radovi za asfaltiranje na putevima Garići-Pjeskovac i Hujduri-Purkovići u MZ Piljužići. Radove na navedenim projektima vrši firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. ...

Opširnije »

Interni oglas za preuzimanje namještenika – popunu radnog mjesta u Općini Tešanj

Interni oglas za preuzimanje namještenika – popunu radnog mjesta u Općini Tešanj možete pogledati ovdje Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje Powered by WPeMatico

Opširnije »

Sanacija oštećenja i preventivne mjere

U toku su aktivnosti na sanaciji nastalih oštećenja na vodotocima usljed bujičnih voda, kao i aktivnosti na provođenju redovnih preventivnih mjera na zaštiti od poplava ...

Opširnije »

Javni konkurs o prodaji zemljišta u Tešnju radi izgradnje garaža kod benzinske pumpe “INA”

Općina Tešanj, prodaje zemljište označeno kao k.p. broj: 536/7 površine 627 m2 za K.O. Tešanj II. Zemljište se nalazi u Tešnju kod benzinske pumpe “INA”. ...

Opširnije »

Realizacija Liste kapitalnih projekata 2020. godinu

Započeti su radovi na pripremi za asfaltiranje u Ul. Safvet bega Bašagića u Tešnju. Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice puta Ripna u MZ ...

Opširnije »

Sastanak sa predstavnicima tri mjesne zajednice

Općinski načelnik sa saradnicima je tokom prethodnih 10 dana organizovao radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Tešanj, Novi Miljanovci i Jelah. Sa predstavnicima MZ Tešanj ...

Opširnije »