Sanacija oštećenja i preventivne mjere

U toku su aktivnosti na sanaciji nastalih oštećenja na vodotocima usljed bujičnih voda, kao i aktivnosti na provođenju redovnih preventivnih mjera na zaštiti od poplava i sanaciji klizišta na području općine Tešanj. Završene su aktivnosti u MZ Bukva, a trenutno se aktivnosti odvijaju u MZ Rosulje. Izvođač radova je KM-Gradnja d.o.o Miljanovci.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine