Realizacija Liste kapitalnih projekata 2020. godinu

Započeti su radovi na pripremi za asfaltiranje u Ul. Safvet bega Bašagića u Tešnju. Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice puta Ripna u MZ Jablanica. Radove na navedenim projektima vrši firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je IG Institut d.d. Banja Luka.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena iz Budžeta Općine.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine