Sastanak sa predstavnicima tri mjesne zajednice

Općinski načelnik sa saradnicima je tokom prethodnih 10 dana organizovao radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Tešanj, Novi Miljanovci i Jelah. Sa predstavnicima MZ Tešanj razgovaralo se o problemima starih korisnika na vodovodu Tepe-Hravtinovići i stepenu realizacije kapitalnih projekata, aktivnostima tokom 2020.godine, problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova, te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Novi Miljanovci i direktorom Doma zdravlja težište razgovora bilo je usmjereno na završetak radova na gradnji Ambulante, nedovršenim poslovima, Ugovorom o definisanju međusobnih odnosa u narednom periodu i okvirnom vremenu početka rada novoizgrađene Ambulante .

Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o mnoštvu pitanja koje se tiču svih građana Jelaha i šire društvene zajednice. Između ostalog riječi je bilo o školskom prostoru, gradnji sportske dvorane, gradnji raskrsnice, vodovodu, kanalizaciji i drugim problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom redovnog rada i realizacije projekata.

Svi sastanci su rezultirali donošenjem velikog broja konkretnih i usaglašenih zaključaka čija realizacija (većine njih) je već u toku. Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine