Novosti

Samozapošljavanje i zapošljavanje boračkih populacija 2021

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj objavljuje javni poziv za poticaj braniocima i članovima njihovih ...

Opširnije »

Mjerenje zagađenosti zraka

Nakon što je od strane Metalurškog instituta Zenica izvršeno postavljanje i puštanje u probni rad stanice za mjerenje zagađenosti zraka, na lokaciji Vatrogasnog doma u ...

Opširnije »

Sanacija kazamata na Starom gradu

Završena je sanacija dva kazamata na Starom gradu – Gradini u Tešnju. U sklopu radova, završena je ugradnja kamenog poda sa podlogom i hidroizolacijom na ...

Opširnije »

Nastavljena podrška predškolskim ustanovama

Općina Tešanj je odobrila prvi dio subvencija za obdaništa u 2021. godini u iznosu od 10.800,00 KM. Sredstva će u toku sedmice biti uplaćena na ...

Opširnije »

Cvijetni zasadi

Prema planu ozelenjavanja površina u urbanim zonama, u toku je sadnja cvijeća na sljedećim lokacijama: kružni tok, park kod Općine, Šareni mekteb, kod OŠ Huso ...

Opširnije »

Početak implementacije Projekta registracije nekretnina – faza I KO Jablanica

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa Općinom Tešanj započela je realizaciju Projekta registracije nekretnina – faza I. Preuzimanjem podataka iz katastra ...

Opširnije »

Uticaj pandemije na broj zaposlenih u Tešnju

Pozitivan trend rasta broja zaposlenih na području općine Tešanj prisutan od 2010. godine, kada je na području općine bilo zaposleno 8.111 lica, zaustavljen je početkom ...

Opširnije »

Čestitka povodom Međunarodnog dana vatrogasaca

Povodom 4. maja, Međunarodnog dana vatrogasaca, upućujemo iskrene čestitke svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima sa područja općine Tešanj. Spašavati tuđe živote je više od profesionalne ...

Opširnije »

Vodosnabdijevanje u MZ Mrkotić

Realizacija projekta Izgradnja rezervoara V=100 m3 sa cjevovodom za MZ Mrkotić je u toku. Rade se završni radovi na izgradnji rezervoara, izrada trase vodovoda za ...

Opširnije »

Vodovod Tešanjka-Lepenica

Realizacija projekta Izgradnja vodovoda Tešanjka-Lepenica je u završnoj fazi. Izrada distributivne i potisne mreže sastoji se od zemljanih radova, ugradnje vodovodne instalacije i izrade AB ...

Opširnije »