Saopćenje za javnost

Općina Tešanj finansira udruženja građana koja učestvuju u kampanji SDA i promociji njihovih kandidata

Ne možemo se oteti utisku da Načelnik Općine Tešanj polako gubi kontrolu u poslovima za što ga je podržala većina građana na zadnjim Lokalnim izborima 2008. godine.

Na terenu, po mjesnim zajednicama su prisutna vaninstitucionala djelovanja vladajućih političkih partija i samovolja njihovih vođa, te je očito da Načelnik, i pored dobre volje, ne može uticati na ove negativne pojave.
Najnoviji primjer tome su realizacija kapitalnih projekata kako sa viših nivo, tako i sa nivo Općine Tešanj. Realizaciju kapitalnih projekata vladajuće stranke su u potpunosti stavile u funkciju predizborne kampanje, kao da se radi o stranačkim sredstvima, a ne o sredstvima poreskih obveznika.

Ono što je posebno zabrinjavajuće, a na šta je SDP upozoravao u više navrata, kao i na zadnjoj sjednici OV Tešanj, jeste stavljanje nevladinog sektora pod kontrolu političkih partija, tačnije SDA.
Svjesni gubitka vlasti, na predstojećim izborima, SDA se drznula i sasvim otvoreno sklopila savez sa nekim udruženjima koja vode kampanju SDA i promociju njihovih kandidata.
U kršenju Zakona prednjači OKC Tešanj i Europski pokret Jelah-Tešanj.

Vladajuća SDA kao da ne poznaje Zakon o udrugama i fondacijama (Sl. novine F BiH. broj:45/02) koji u svome trećem stavu člana trećeg kazuje:
„Ciljevi i djelatnost udruge ili fondacije ne mogu uključivati angažovanje u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i njihove kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka“

Također, podsjećamo i na stav prvi, tačka 1. člana 51.:
„Novčanom kaznom od: 300,00 KM do 3.000,00 KM kazniti će se za prekršaj udruga odnosno fondacija:

1) ako obavlja djelatnosti koje nisu u skladu sa statutarnim ciljevima i djelatnostima udruge ili
fondacije (član 3. stav 2. i 3.; članak 4. stav 1. i 2. i član 14. i 22.)“.

U tačnost informacije o kršenju Zakona možete se uvjeriti ako podsjetite stranice:

Sjećanje na žrtve Genocida u Srebrenici – www.tesanj.net

Sjećanje na žrtve Genocida u Srebrenici – www.tesnjaci.com

Europski pokret Jelah Jelah-Tešanj – www.facebook.com

Videos of Europski Pokret Jelah Jelah-Tešanj – www.facebook.com

Očekujemo od nadležnih da hitno reaguju i spriječe ovakve pojave, kako Općina Tešanj ne bi postala predmet istraživanja nevladinog sektora, međunarodnih organizacija kao i istražnih organa, te zbog neodgovornih pojedinaca, u bližem i daljnjem okruženju, dobila loš imidž i zatvorila vrata za investicije.

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *