Pismo opcinskom vijecu Tesanj

OONS Tesanj je veoma zadovoljan rezultatima peticije “Zahtijevamo sigurnost i bezbjednost gradjana”. Posebno je znacajno da su mnogi gradjani pokazali zadovoljstvo sto je Nasa stranka veoma aktivno prisutna u Tesnju. Vise o tome ce biti postavljeno na nasem facebook profilu. Na inicijativu predsjednika OONS Tesanj, Muhameda Smailbegovica Hamdija , odluceno je da NS u narednom periodu prisustvuje sjednicama OV Tesanj.
Upuceno je i pismo Opcinskom vijecu, a ciji sadrzaj se nalazi u nastavku.

Pismo Opcinskom vijecu Tesanj

Trazimo da Opcinsko vijece Tesanj, buduci da je dalo saglasnost za cijenovnik usluga Javnog preduzeca RAD, regulise cijene za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i da se cijene utvrde po kriteriju kolicine otpada, bez diskriminacije, i u skladu sa Ustavom. Napominjemo da se potpuno ista jedinica za privremeno odlaganje smeca (kanta), naplacuje u razlicitim iznosima .

Cijena za poslovne subjekte iznosi od 18.74 KM, pa sve do 74.75 KM ( http://www.rad-tesanj.ba/bos/article.php?pid=29), a da ne spominjemo da je cijena za domacinstva 8.36 KM. Trazimo od OV Tesanj da pojasni kako samo javna preduzeca mogu jednu te istu uslugu naplacivati po razlicitim cijenama, odnosno zasto zloupotrebljavaju monopol koji imaju u odvozu otpada. Od JP RAD smo obavjesteni da je osnova za cijenu njihove usluge nije usluga (kanta) koju obavljaju , nego, naprotiv, da je osnova za cijenu, naziv poslovnog subjekta, odnosno da zavisi od toga u koju grupu je subjekt svrstan po diskriminatorskim kriterijima JP RAD.

Trazimo, takodje od OV da nam da odgovori i da li je provedena PRESUDA Ustavnog suda FBiH broj U-20/07, donesena 18.12.2007. godine, u kojoj se utvrđuje da Odluka o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj 2/99), u dijelu koji se odnosi na Tarifu općinskih komunalnih taksi, nije u skladu sa Ustavom (http://www.ustavnisudfbih.ba/bos/odluke/odluke/u20_07.htm).

Datum: 15.08.20010. OONS Tesanj

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *