Asfaltiranje sedam lokalnih cesta

U Kabinetu Općinskog načelnika danas su potpisani ugovori za asfaltiranje sedam lokalnih cesta na području općine Tešanj. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Fuad Šišić i predstavnici firmi HS putevi d.o.o. Tešanj i Rial šped d.o.o. Doboj Istok.

Firma HS putevi, kao najpovoljniji ponuđač na javnom tenderu će raditi šest projekata i to: proširenje, rekonstrukcija i modernizacije dijela lokalne ceste  LC-16
Tešanj-Medakovo-Tešanjka na dionici od “Toplane” do “Enkera” u Bukvi-II
faza, rekonstrukcija i asfaltiranje puta Marin Han-Tešanj-Raduša,
rekonstrukcija i asfaltiranje puta Tešanj-Tešanjka, rekonstrukcija i
asfaltiranje puta Tešanj-Raduša-Jevadžije-Jelah, rekonstrukcija i
asfaltiranje puta Jelah-Potočani,  rekonstrukcija i asfaltiranje puta
Tromeđa-Džamija Kraševo, dok firma Rial šped, kao najpovoljniji ponuđač će raditi projekat rekonstrukcije i asfaltiranja puta Bobare-Entitetska granica Križ.

Projekti sei finansiraju sredstvima Vlade ZDK, sa ESCROW računa u vrijednosti 580.000,00 KM.

About Press Opcine

Komentariši