Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2011. godinu

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo i uputilo u javnu raspravu na svojoj 22. sjednici, održanoj 29.10.2010. godine.

Usmeni dio javne rasprave obavit će se 23.11.2010. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća.

Nacrt Budžeta je istaknut na infopultu u zgradi Općine, Uredu Jelah i Uredu Tešanjka, te na internet stranici Općine Tešanj.

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije i ekonomiju, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine [email protected] do 26.11.2010. godine.

Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu: Nacrt_Budzeta_2011.pdf

Izvod iz zapisnika Općinskog vijeća o nacrtu Budžeta: Izvod_iz_Zapisnika.pdf

About Press Opcine

Komentariši