Seminar u OŠ “Rešad Kadić”

OSNOVNA ŠKOLA „REŠAD KADIĆ“ TEŠANJ – DOMAĆIN OBUKE ZA DIREKTORE, POMOĆNIKE DIREKTORA I RODITELJE U OKVIRU PROJEKTA „OBRAZOVANJE ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I BiH NA PUTU U EU“

U Osnovnoj školi „Rešad Kadić“ Tešanj 27. i 28.10.2010. godine održana je dvodnevna obuka za direktore škola, pomoćnike direktora i predstavnike roditelja iz „Obrazovanja za socijalnu koheziju“ u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica, a pod pokroviteljstvom Save The Children Norway.

Edukativnim radionicama rukovodili su pedagoški savjetnici za obrazovanje Behudin Bajgurić i Ramajana Kukavica.

Predstavnici roditelja, direktori škola i pomoćnici direktora su na veoma interesantnim interaktivnim predavanjima obučavani na teme:
„Ciljevi Obrazovanja za društvenu pravdu“
„Lični i grupni identitet“
„Opservacija i interpretacija“
„Stereotipi i predrasude“
„Odnos većine i manjine“
„Efekti stereotipa“
„Okrivi okrivljenog“
„Krugovi nasilja“

Učesnici seminara su bili predstavnici osnovnih škola općine Tešanj.

Novinarsko-informacijska sekcija

About Tesanj Net

Komentariši