Takmičenje: Šta su za vas ljudska prava?

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizira takmičenje za najbolji esej i fotografiju za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine u povodu 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava i 15 godina rada Misije OSCE-a u BiH.

Detaljnije pogledajte na:

ljudska prava.pdf

About Press Opcine

Komentariši