Čišćenje korita Tešanjke: Kružni tok-Toplana

Shodno potpisanom ugovoru između Općine Tešanj i udruženja EKO-MLADI o čišćenju riječnog korita rijeke Tešanjke na relaciji Kružni tok – Toplana članovi Udruženja su krenuli sa realizacijom.

Nakon potpisanog ugovora Upravni odbor Udruženja je na svojoj redovnoj sjednici imenovao Tim za realizaciju projekta. Kako je ugovorom i definisano, 09.11.2010 godine je počela realizacija.

Tome je prethodila nabavka opreme – vreća i alata kao i angažman određenog broja članova za realizaciju. Za tri dana sakupljeno je cca 200 vreća otpada plus otpad koji zbog svojih gabarita nije bilo moguće pakovati u vreće. Također je vršeno sječenje rastinja koje se nalazi u koritu, ali i na lijevoj i desnoj obali neposredno uz korito. Zahvaljujući lijepom vremenu, spremnosti i angažmanu uključenih članova aktivnosti se odvijaju prema planu iako se u koritu nalaze velike količine otpada. Ugovorom je definisano da relacija bude očišćena u dužini od 1 km. Planirano je da aktivnost bude završena najkasnije 15.11.2010. godine.

EKO-MLADI

About Press Opcine

Komentariši