Kabinet informatike opremljen sa 12 novih računara

Zahvaljujući Vijeću roditelja koje je pokrenulo akciju i građanima Tešnja koji su donirali sredstva, a uz kordinaciju sa Menadžmentom škole, učenici OŠ. ,,Huso Hodžić’’, su dobili na dar dvanaest novih računara kojima je upotpunjen kabinet informatike.

Ovom prilikom bi posebno istakli članove radne grupre ispred Vijeća roditelja: Ruštić Almira (predsjednik Vijeća roditelja), Mandžukić Izeta, Salkanović Nermu i Hundur Samira. Oni su organizovali prikupljanje novčanih sredstava i nabavku računarske opreme, te time i podnijeli najveći teret ove akcije.

Ovaj poklon je dobro došao, jer je računarska oprema u postojećem informatičkom kabinetu priličnio zastarjela. Sa novim računarima naši učenici će imati priliku da informatičku pismenost stiču u skladu sa vremenom i razvojem informatičke tehnike, te da će i vrijedni rezultati, koje su postizali biti još bolji.
Ako se uzme u obzir da će u skoroj budućnosti Vijeće roditelja nabaviti još deset savremenih računara, nesumljivo je da će ova škola imati jedan od najsavremenijih informatičkih kabineta.

Dio atmosfere u novom kabinetu zabilježili smo i objektivom našeg fotoaparata.

U Tešnju, 29.11.2010.godine

Novinarska sekcija
OŠ ,,Huso Hodžić’’ Tešanj

About Tesanj Net

Komentariši