Sporazum sa Sindikatom za 2011. godinu

Općinski načelnik Fuad Šišić i predsjednik Sindikata općinske administracije Tešanj su danas potpisali Sporazum za 2011. godinu na temelju usvojenog Budžeta za ovu godinu. Općinski načelnik je zahvalio sindikalnom rukovodstvu na razumijevanju protekle dvije godine.
Predsjednik sindikalne organizacije Nihad Mujaković je istakao spremnost rukovodstva Sindikata na dalju fer i korektnu saradnju, uz puni angažman uposlenih na reformi lokalne uprave kako bi građani općine Tešanj imali najveću korist.

O Press Opcine

Komentariši