Ciljevi 2011 iz strateških dokumenata

Općinski načelnik Fuad Šišić danas je održao jednosatnu radionicu sa odgovornim osobama zaduženim za realizaciju 34 cilja iz strateških dokumenata u 2011. godini. Od ovog broja 14 ciljeva je iz Strategije razvoja, 4 cilja iz Strategije za dostizanje vizije i 16 ciljeva iz Strategije za podršku mladim.
Ovom prilikom usaglašen je obrazac i način izvještavanja, kao i način definisanja aktivnosti i budžeta za realizaciju svakog cilja.
Na sastanku su prisustvovali saradnici Općinskog načelnika i dirketori javnih preduzeća i ustanova koji će biti odgovorni za pojedine ciljeve: Suad Huskić, Hamzalija Hojkurić, Hilmo Perčo, Sinan Roša, Esmir Bašić, Mirnes Dedukić, Edina Kadušić, Nadir Medarić, Mensur Saletović, Ferid Mustafić, Izudin Alić, Sejdo Plančić, Sabrija Kavazović, Muharem Saračević, Ismar Alagić i Enes Hundur.

O Press Opcine

Komentariši