Održan sastanak učesnika u realizaciji projekta organizovanog sakupljanja, odvoza i reciklaže PET ambalaže sa područja Općine Tešanj

Realizacija ovog projekta je započela 14.12.2009 godine a nakon potpisivanja SPORAZUMA o učešću u realizaciji između općine Tešanj, udruženja „EKO-MLADI“, firme OMORIKA Reciklaža, 9 osnovnih škola i 3 srednje škole. Realizacija projekta teče dobro. Prvi pregled realizovanog i prezentacija istog realizovan je 15.05.2010 godine na manifestaciji dan osnovnih škola i konstatovano je da realizacija teče veoma dobro te da je u periodu od 14 decembra 2009 do 14 maja 2010 sakupljeno ukupno 10800 kg. Aktivnosti su nastavljene i nakon toga datuma naravno, ali je zbog ljetnog raspusta bio smanjen intezitet sakupljanja PET ambalaže.

Sa početkom školske 2010/2011 godine održan je radni sastanak na kome su bili predstavnik općine Tešanj, predstavnik udruženja „EKO-MLADI“ i direktori osnovnih i srednjih škola. Tada je definisan cilj za osnovne škole da do kraja školske godine sakupljene količine po učeniku iznose 3kg, za srednje je taj cilj bio niži.

Nakon završetka prvog polugodišta održana su dva sastanka i to:
– 11.01.2011 na kome su bili prisutni pomoćnik općinksog načelnika Suad Huskić, predstavnik firme OMORIKA Reciklaža gdin Mladen Damjanović i predsjednik udruženja EKO-MLADI Adnan Lihić. Na sastanku su svi učesnici iznijeli svoje viđenje toka i načina realizacije te se jednoglasno izjasnili da realizacija teče veoma dobro bez problema, te da su sakupljene količine veće u odnosu na očekivanja ali da je to veoma pozitivno i dobar pokazatelj uspješnosti realizacije.

– 12.01.2011 na kome su prisutni bili pomoćnik općinksog načelnika Suad Huskić, predsjednik udruženja EKO-MLADI Adnan Lihić te direktori srednjih i osnovnih škola sa područja naše općine. Tom prilikom je izvršena prezentacija planiranih i ostvarenih ciljeva, te urađena analiza po količinama, školama i učenicima (sve navedeno je prikazano). Nakon što su iznesene pohvale učenicima, roditeljima, nastavnom osoblju i direktorima od strane predstavnika Općine i predstavnika Udruženja zajednički je definisan novi cilj za drugo polugodište a to je 5kg po učeniku za osnovne škole a 3kg za srednje škole.

Udruženje „EKO-MLADI“ još jednom iskazuje veliko zadovoljstvo tokom i načinom realizacije ovog projekta te čestita svim učesnicima za dosadašnji trud i nagažman uz nadu da će biti još uspješniji, te da će oni koji do sada nisu dali svoj doprinos se uključiti u realizaciju.

„EKO-MLADI“

O Tesanj Net

Komentariši