Kolegij Vijeća o Musali

Danas je Kolegij Općinskog vijeća u proširenom sastavu (službenici iz nadležne službe za urbanizam) razmatrao proceduru izdavanja urbanističke i građevinske dozvole firmi Farex, d.o.o. na kompleksu Musala. Nakon rasprave i uvida u dokumentaciju, Kolegij Vijeća je zaključio:
1. U postupku izdavanja urbanističke i građevinske dozvole na kompleksu Musala nije bilo odstupanja u odnosu na usvojeni regulacioni plan,
2. Općinsko vijeće treba da se izjasni u pogledu aktuelnog statusa ugovora između Općine Tešanj i investitora Farex, d.o.o.

O Press Opcine

Komentariši