Saopćenje za javnost

Budžet Općine Tešanj protežira stranačke interese i interese pojedinaca

Klub vijećnika SDP-a u OV Tešanj nije podržao Odluku o usvajanju Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu.
Zbog toga, ovim putem, obraćajući se građanima naše općine, želimo obrazložiti i pojasniti razlog za ovakvu odluku Kluba vijećnika SDP-a u OV Tešanj.

Kao prvo, Klub je temeljito prišao svim radnjama i u svim fazama izrade ovog važnog dokumenta za život i rad naše općine u narednoj godini.

U fazi prijedloga za izradu Nacrta budžeta Klub je u skladu sa političko-programskim opredjeljenjima SDPBiH, dao svoje prijedloge i ciljeve koje bi Budžet trebao podržati.

U fazi razmatranja Nacrta vijećnici su svojim prijedlozima i sugestijama nastojali uticati na, po svom mišljenju, poboljšanju prihodovne i rashodovne strane Budžeta i prihvatili da Nacrt ide u javnu raspravu, koja je i provedena i iz koje je proisteklo dosta dobrih prijedloga.

Nakon svega, upriličen je i konsultativni sastanak sa predlagačem ovog dokumenta-Načelnikom Općine u namjeri da se postigne suglasnost oko predloženih rješenja i prijedlozima Kluba SDP-a kako bi na sjednici Vijeća došao usaglašen Prijedlog Budžeta i odluke po usvajanju bila donesena jednoglasno i uz zadovoljstvo svih građana Općine.

Međutim, prijedlozi pristigli po javnoj raspravi su, skoro potpuno, ignorirani ali i dogovor sa predlagačem Budžeta nije dao željene rezultate, što navodi na zaključak da se politikom Budžeta žele postići neki drugi ciljevi, a ne volja predstavnika drugih političkih opcija u OV.

Dakle Prijedlog Budžeta, upućen OV na razmatranje i usvajanje, isključivo je po želji i volji jedne politike, politike SDA, a što govori i činjenica da SDA nije imala ni jedan uloženi amandman na Prijedlog Budžeta.
Klubu SDP-a OV je preostalo jedino da djeluje putem amandmana koje je uputio u skladu sa poslovnikom o radu OV i blagovremeno.

Od upućenih 16 Amandmana predlagač-Načelnik Općine na sjednici OV održanoj 30.12.2010. godine nije prihvatio ni jedan Amandman, kako SDP-a tako ni SBiH.

Klub SDP-a u OV nije bio protiv Odluke o usvajanju Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu iz političko-taktičkih razloga, nego zbog suštinskog neslaganja sa konceptom Budžeta.

Iako je Klub SDP-a dokument analizirao do u tančine i korektno od stavke do stavke predložio promjene i popravke, ne možemo na ovaj način iznijeti sve pojedinosti i da građani dobiju potpunu predstavu o trošenju svojih sredstava i zadovoljenju potreba građana Općine.

Zato ćemo, na ovaj način, iznijeti, samo načelno, protiv čega je, a zašto je Klub vijećnika SDP-a u OV Tešanj. Kad su u pitanju budžetske stavke u ponuđenom Prijedlogu SDP-ovi Amandmani idu u sljedećim pravcima i rješavaju određene dileme:

– prihodi, po određenim stavkama, mogli su se planirati u većem iznosu (grantovi od viših nivoa), ili nisu iskazani, ako su očekivani,
– Amandmani SDP-a obezbjeđuju znatna povećanja sredstava za kapitalne projekte,
– u Prijedlogu je izražen nedostatak volje za usaglašavanje i uvažavanje konstruktivnih prijedloga SDP-a, što pokazuje tendenciju za apsolutnom dominacijom jedne političke stranke i njenog eksponenta Općinskog načelnika,

– nedostatak Prijedloga je, po našem mišljenju, opća koncepcija Budžeta kojom su protežirani određeni korisnici ili neki subjekti koji će indirektno povući znatna finansijska sredstva Budžeta,
– u Prijedlogu je izostala razvojna koncepcija kroz ulaganja u ukupnu komunalnu infrastrukturu, poljoprivredu, pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama, …
– SDP se založio za veće izdvajanje u finansiranju kapitalnih projekata, racionalno i ravnomjerno, eliminirajući princip protežiranih sredina po stranačkim simpatijama ili interesa pojedinaca ili predizbornih kampanja i sl,
– u Budžetu je zapaženo dosta ne definiranih stavki pod kvalifikacijom „finansiranje ostalih“ društvenih ili komunalnih potreba, kao i velika „budžetska rezerva“, te sredstva za jednokratne socijalne pomoći putem organa uprave što unosi sumnju da se manipulacijom, znatnog iznosa sredstava, „kupuju“ simpatije glasača ili nagrađuju simpatizeri svoje političke stranke, što se da zapaziti i u dosadašnjoj praksi. SDP želi promijeniti praksu i u postupku kreiranja i trošenja Budžeta,
– također, SDP se zalaže za moguće uštede, gdje god to ne ugrožava funkcionisanje Općinske administracije i života i rada u općini, kao na primjer – održavanje asfaltnih putnih komunikacija, troškova javne rasvjete, zimsko održavanje puteva i drugo što se može racionalizirati,
– između ostalih, bitnih i manje bitnih, primjedbi, jeste i netransparentnost utroška budžetskih sredstava kroz stavke „ostala sredstva….“ i drugih nedefiniranih stavki koja su znatna u odnosu na ukupna sredstva.

Na kraju, SDP BiH se zalaže da Budžet bude pod jačom i stalnom kontrolom OV, što je praksa u svim općinama u okruženju, a time i samih građana koji su punioci samog Budžeta. U tom cilju Klub SDP-a će ponovo inicirati da se u odluci o realizaciji kapitalnih projekata svaki projekat usvaja na OV Tešanj.
Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da smo, najdobronamjernije, željeli da Budžet Općine za 2011. godinu bude više razvojni, racionalan i transparentan, ali i osjetljiv prema određenim socijalnim kategorijama i odgovoran prema građanima.

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *