Alija Ogrić – predsjednik Kickboxing saveza BiH

Redovna Skupština KIKCBOXING SAVEZA BIH održana je 23.01.2011 godine u Sarajevu u hotelu Alem. Na Skupštini je pored ostalog izabrano i novo rukovodstvo Saveza, novi Upravni odbor,novi predsjednik, dva dopredsjednika i novi Nadzorni odbor.

Upravni odbor:
1.Alija Ogrić Tešanj – predsjednik Kickboxing saveza BiH,
2.Draženko Ninić Banja Luka-dopredsjednik,
3.Nikola Matanović Odžak -dopredsjednik,
4.Senad Mujkanović Tuzla-član UO,
5.Miro Adžaga Livno-član UO,
6.Boro Krstić Bijeljina-član UO.

Nadzorni odbor:
1.Muhamed Šabanović Sarajevo-predsjednik NO,
2.Milovan Drobnjak Banja Luka-član NO,
3.Husein Selimović Zenica-član NO.

About Press Opcine

Komentariši