Reagovanje na Saopćenje SDA Tešanj

Po ko zna koji put iz SDA Tešanj, građanima Tešnja žele se plasirati laži, a za katastrofalne poteze na općini Tešanj i loš imidž Općine okriviti SDP i njeno rukovodstvo. Ovom prilikom želimo izraziti čuđenje Saopćenjem SDA Tešanj (http://tesanj.net/2011/03/11/oo-sda-tesanj-press-konferencija/) u kojem se hronološki pokušavaju pokazati razlozi razmimoilaženja SDA Tešanj. Prije svega izražavamo čuđenje jer se SDP, u svojim dosadašnjim saopćenjima, nije bavio SDA, već više ukazivao na propuste u radu Općinskog načelnika i njegovog konstantnog ignorisanja Općinskog vijeća Tešanj. Uvijek smo se u kritikama fokusirali na politiku drugih stranaka i institucije lokalne vlasti i konkretne poteze, a nikad nismo fiksirali pojedince, a štp je u svojoj press konvefernciji učinila SDA Tešanj.

Reagovanjem na Saopćenje SDA Tešanj, SDP želi građane općine Tešanj upoznati o sljedećem:

Istina je da je SDA nudila SDP-u, nakon Lokalnih izbora 2008. godine, sporazum o stvaranju većine, ali istina je i to da je SDP odbio svaki vid saradnje sa onima kojima je prvi uslov saradnje bio „Hrvat ne može biti na čelnoj poziciji u Tešnju“. Takav pristup stvaranju većine u OV Tešanj SDP je ODMAH odbio i bio izričit da neće praviti koalicije sa onima koji traže, od SDP-a, odstupanje od Programskih principa, niti će podržati ucjenjivačke sporazume u kojima se traži „bezrezervna i bezuslovna podrška Općinskom načelniku“. Bjanko potpisanu podršku SDP nikada i nikome neće dati.

Svjesni evidentnog problema, SDP je 14.12.2010. godine inicirao sastanak sa Općinskim načelnikom. Dobronamjernost SDP-a se ogledao i u činjenici da je delegaciju SDP-a sačinjavao sastav koji sudjeluje na sastancima na kojima se donose najbitnije odluka za daljnje djelovanje SDP-a.

Sastanak je bio veoma konstruktivan, uz zaključak da se razgovori nastave. Na naše veliko iznenađenje, susreta SDP-a i Općinskog načelnika više nije bilo, i pored zaključka o nastavku dijaloga.

Kako nas SDA Tešanj proziva da nismo dali neke odgovore, građanima općine Tešanj, građane općine Tešanj, a posebno rukovodstvo SDA Tešanj, želimo upoznati o sljedećem:

SDP u OV Tešanj nikada nije želio biti opozicija Načelniku Općine Fuadu Šišiću. SDP je uvijek davao konstruktivne prijedloge, sugestije, ali je sukob nastojao onda kada bi se Načelniku postavljalo pitanje i o najmanjim sitnicama, o kojima SDP nije imao informacije. I na najobičnija vijećnička pitanja Načelnik nas je optuživao da opstruiramo njegova rad, a dokaz „uvažavanja“ Općinskog vijeća Načelnik je pokazivao neprisustvovanjem sjednicama istog.

Da su nam namjere bile časne i za dobrobit svih građana naše Općine govori činjenica da smo sugerisali našim najkvalitetnijim kadrovima da se prijavljuju na konkurse za nadzorne/upravne odbore kako bi dali svoj doprinos u radu javnih ustanova i preduzeća. Na našu žalost i nesreću građana u upravnim/nadzornim odborima nije bilo mjesta za istaknute kulturne radnike, ekonomiste sa decenijskim iskustvima, priznate tehnologe, inžinjere…koje je Načelnik na svim konkursima križao, a postavljao kadrove SDA i BPS bez adekvatnih stručnih sprema i iskustva, samo da SDP ne bi dobio mogućnost da pokaže da općina Tešanj može i bolje i drugačije nego do sada.

Činjenica je i to da je Klub vijećnika SDP-a, na čelu sa gosp. Senadom Subašićem, prilikom usvajanja Budžeta Općine Tešanj za 2010. godinu, na molbu Načelnika povukao uložene amandmane na prijedlog Budžeta Općine Tešanj, a Načelnik zauzvrat obećao podršku nekim projektima koji su bili predmet amandmana. SDP je tada ispunio traženo od Načelnika, ali Načelnik dato obećanje nikad nije ispoštovao.

Cilj stranaka okupljenih oko SDP-a (SBiH i BPS) je bio da prekine jednoumlje na općini Tešanj i stvori jedno drugačije političko okruženje u kojem će se stvoriti ambijent u kojem svi građani imaju jednaku šansu za život, zaposlenje, privatni biznis…
Nažalost, primamljivim ponudama SDA i Općinskog načelnika BPS nije mogao odoliti, te je nakon godinu dana, tačnije u oktobru 2009. godine, jednostrano raskinuo Sporazum sa SDP i SBiH.

Legitimno pravo SDA Tešanj je da pravi koalicije s kim hoće, pa tako i sa BPS, i SDP ni jednim svojim potezom nije ukazao da se protivi jednom takvom demokratskom činu, kako to tvrdi SDA u svom Saopćenju.

Međutim, drsko i bezobrazno je tvrditi da je vladajuća većina (SDA Tešanj i BPS) izvršila smjenu Predsjedavajućeg OV Tešanj gosp. Vedrana Kasera, zato što isti nije podnio „SVOJ izvještaj o radu“. Razlog smjene Predsjedavajućeg leži u činjenici da je prema Sporazumu SDA Tešanj i BPS, mjesto predsjedavajućeg pripalo BPS-u.

Drsko i bezobrazno je tvrditi da je Vedran Kaser na poziciji Predsjedavajućeg otežavao rad Načelnika i razgrađivao jedinstvo lokalne uprave.

Želimo podsjetiti SDA Tešanj, još jednom, da je Vedran Kaser bio kandidat SDP-a za mjesto predsjedavajućeg OV Tešanj kako bi se ispoštovao Ustav i Zakon, kako bi se mladima dala šansa i kako bi se u okruženju, a i cijeloj BiH pokazao jedan novi imidž općine Tešanj.

Nažalost, SDA Tešanj i BPS u našem potezu nisu prepoznale dobre namjere SDP-a, i sada nas optužuju da svojim reagovanjem, na grubo kršenje Ustava i Zakona, stvaramo „lošu sliku o Tešnju u cjelini“.

SDP-u se spočitava da izmišlja afere, a sve zarad političke borbe protiv SDA Tešanj.

Pitamo SDA Tešanj, da li je afera slučaj „Bolnica“ Tešanj, slučaj „Joldići-utrošak sredstava za izbjeglice“, slučaj „ESKROV-sredstava“, slučaj „eksplatacija kamena i kamenolom u centru Tešnja“, ako nije afera da li iza ovih pojava stoji SDA Tešanj???
Da li vijećnici i bilo koji građanin ima pravo da postavi pitanje i bude upoznat sa radom lokalne vlasti? Po nama je to dio demokratije, a ne stvaranje afera!

Na kraju pokušat ćemo dati rezime na obraćanje predsjednika SDA Tešanj i gosp. Šemsudina Mehmedovića:

1. SDA jeste ponudila platformu svim političkim strankama. SDP nikad neće prihvatiti ponude u kojima se traži odustajanje SDP-a od Programskih ciljeva ili u kojima se traži bezrezervna i bezuslovna podrška Načelniku Općine Tešanj.

2. SDA jeste razgovarala sa delegacijom SDP-a, poslije Lokalnih izbora 2008. godine. SDA je otvoreno odbila da mjesto predsjedavajućeg OV Tešanj pripadne SDP-u i Vedranu Kaseru. Novi sastanak nije održan jer je Općinski odbor SDPBiH Tešanj na 14. sjednici održanoj 17.11.2008. godine, odbio ultimatum SDA za predsjedavajućeg OV Tešanj i sa ubjedljivom većinom ( samo 1 protiv i 2 suzdržana), odbio nastavak razgovora sa SDA i podržao nastavak razgovora sa SBiH i BPS.
Želimo napomenuti SDA i gosp. Mehmedovića da je SDP demokratska stranka, u kojoj se bitne odluke donose na organima stranke, u kojoj isto vrijedi glas Predsjednika OOSDPBiH Tešanj dr. Sead Rožajca kao i glas svakog drugog SDP-ovca, za razliku od SDA-Šemsudin Mehmedović u kojoj se životne odluke donose na sijelima, a po diktatu pojedinca.

3. Nebuloze su da je SDP sa većinom nametnula blokadu OV Tešanj, ako se zna da je BPS u oktobru mjesecu 2009. godine „napustio“ SDP i SBiH, te stvorio većinu sa SDA, za što je Općinski načelnik nagradio BPS dajući mu pozicije u upravnim/nadzornim odborima JU Muzej, Apoteka TEFARM, CKO Tešanj…Neozbiljno i neodgovorno je bilo tražiti, neustavan i nezakonit čin, ostavku Vedrana Kasera uslijed stvaranja nove većine u OV Tešanj.

4. SDP nikada neće biti faktor koji sprječava razvoj i urbanizaciju Tešnja, ali će iskoristiti sva legalna i legitimna sredstva kako bi ukazao i spriječio nepromišljene i nezakonite poteze koje općinu Tešanj i sam grad Tešanj vuku duboko u provaliju, grad koji će i slučajni prolaznici zaobilaziti u velikom luku.

5. SDP nikada nije „demonstrirao beskorisne i periferne rasprave“, kako to kaže SDA Tešanj u svom Saopćenju. Naprotiv, SDP je uvijek davao konstruktivne prijedloge i pokretao dobre inicijative, ali su uvijek nailazile „na nož“ Načelnika, kojem su „beskorisne i periferne“ bile rasprave SDP-a o: kamenolomima koji su se pojavili u samom centru grada Tešanj, „beskorisne i periferne“ rasprave SDP-a su bile i kada smo upozoravali na nezakonitu eksplataciju šljunka, i kada smo predlagali treću traku između Jelaha i Tešnja, ili kada smo upozoravali na nezakonitu plaću Načelnikovog Savjetnika ili bespravnu gradnju na općini Tešanj…“Beskorisno i periferno“ je bilo kada smo se zalagali da škole u Jablanici, Šijama , Kaloševiću i Miljanovcima treba da imaju fiskulturne dvorane…A zašto??? Samo zato što je SDP uvijek dio rješenja, a nikako dio problema.

6. Notorna je laž i neistina da je SDP govorio o nacionalnoj ugroženosti pojedinaca. SDP govori o narušavanju ustavnog poredka i zakona. Notorna je laž da je Predsjedavajući imao ogromne plaće, a da toga više neće biti sa novim Predsejedavajućim. Istina je da je razlika u plaći profesionalca i neprofesionalca 400,00 KM.
Istina je da će jedna mlada osoba ostati bez posla, a na njegovo mjesto će doći penzioner, penzionisan po povoljnim uslovima, sa primanjima cca 2000,00 KM, tako da će novi Predsjedavajući, uz ta primanja, sebi obezbjediti dodatnih 1000,00 KM.
Istina je i to da su prošlogodišnje poplave na općini Tešanj, pojedinci za svoj „prekovremeni rad“ debelo naplatili.

7. SDP nikada nije tvrdio da promjena većine u OV Tešanj može ugrožiti državni projekat SDP-SDA, naprotiv Općinski odbor je na 5. sjednici, održanoj 10.12.2010. godine, dao puno podršku potpisanoj Platformi SDP-SDA-Narodnom strankom radom za boljitak i HSP.

8. SDA Tešanj, se u velikom dijelu svog Saopćenja bavi likom i djelom gosp. Senada Subašića, pokušavajući udbaškim metodama stvoriti razdor unutar SDP-a Tešanj, a što je dio strategije SDA Tešanj nakon, po prvi put poslije 20 godina, izbornog poraza na općini Tešanj .

9. SDP će zorno pratiti djelovanje koalicije SDA-BPS, te sve dobre poteze pohvaliti, ali još žešće će nastaviti ukazivati na sve poteze kojima će se građanima otežati život, a sve zarad privilegija pojedinaca, grupa…

10. SDP pozdravlja spremnost SDA da, nakon 20 godina, krene u kadrovske promjene koje će biti za „dobrobit svih ljudi…bez obzira na nacionalnost“. SDP bi dodao još: uvažavajući stručnost, a ne podobnost i odanost vođi.

11. Agresivnost, isključivost i arogancija SDA Tešanj prema SDP Tešanj i pojedinim istaknutim članovima SDP-a bi bilo mnogo konstruktivnije i korisnije zamijeniti razgovorima, ali bez ultimatuma i ucjena, sa uvažavanjem argumenata i međusobnim uvažavanjem. I dalje smatramo politiku, ne kao poligon za sukobe i jalova javna saopćenja i press konferencije, već metod za donošenje najboljih odluka za građane.

12. Na kraju pozivamo SDA Tešanj i njeno rukovodstvu da se prestane baviti SDP-om, već životnim problemima građana općine Tešanj, a podrška SDP-a u rješavanju nagomilanih problema će biti neupitna. SDP Tešanj, iako u manjini u OV Tešanj, nikada neće biti opozicija interesima građana i Općine.

Komisija za informisanje OOSDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Jedan komentar

 1. tesanjtesanj

  Prvo saopštenja se nikad ne pišu ovako opširna, pitanje je ko će ga pročitati u cjelosti.
  Čestitam BPSu na hrabrosti i volji za pregovorima, jer mi gradjani ne želimo trpiti svadje pojedinaca radi licnog interesa.
  BPS je pokazao spremnost da preuzme odgovornost, i kad bi presjedavajuci OV imao 5 0000 platu neka, Kaser je imao lijepu platu da blokira razvoj kompletne općine. Nema za to opravdanja dragi moji. Nigdje u svijetu nema da presjedavajuci bilo cega bude iz opozicije, tako da je logicna smjena.:)
  Pa dragi SDP-ovci sta vi mislite sta bi bilo sa Tesnjom da je iz vase stranke nacelnik…, pa imali ste priliku dvije godine biti u vrhu opcine al vi se neznate dogovarati i raditi, vi samo blokirate, nemate kreativnih prijedloga. Vama je bio cilj nesto drugo dok je Senad bio tu, sad kada ste ga se rijesili pokusaje te se kod naroda iskupiti za ono sto je on ubrljo…
  Imate vi SDPovci ljudi i u upravnim odborima,a i na direktorskim mjestima, al vi to zanemarujete, vi se bavite necim drugim (lazete javnost) treba li bi da date svoj doprinos razvoju Tešnja.
  Mi obicni narod smo zbunjeni, jer SDP galami na SDA, a zajedno državu nam vode, stace bit sa nama naredne 4 godine?
  Hvala BPSu, i sad sam uz njih.

Komentariši