Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati, kako je i planirano održana 27. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu;

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2011. godini;

3. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti na području općine Tešanj;

4. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru;

5. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica;

7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2010. godinu;

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu;

9. Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj;

10.   Informacija o aktivnostima na provođenju procedure dodijele pomoći za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija za 2011. godinu;

11. Nacrt urbanističkog rješenja mikrolokacije Centra Jelaha sa redefiniranjem elemenata dijela regulacionog plana Centar Jelah”;

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice (kod DC-a u Kraševu) u korist JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nekretnina na korištenje po zahtjevu “Madi” d.o.o. Tešanj;

14. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine u korist JP “Elektroprivrede BIH” d.d. Sarajevo “Elektrodistribucija” Zenica;

15. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Bošnjak Hajrudina i Bošnjak Besime iz Kaloševića i Mujezinović Aide iz Tešnja.

Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a zbog gostiju iz Sarajeva i PS Tešanj, 11. i 4. tačka dnevnog reda su prebačene kao prva i druga tačka dnevnog reda.

Na današnjoj sjednici, autorski tim sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, prof.dr. Hamidović i mr. Bečić ponudili su Vijeću Urbanističko rješenje mikrolokacije Centra Jelaha koje je usvojeno u formi nacrta i upućeno u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Najviše rasprave je bilo oko tačke dnevnog reda Lista kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu, koja je nakon dodatnog obrazloženja usvojena. I ostale tačke dnevnog reda, Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 16,30 sati.


O Press Opcine

Jedan komentar

  1. Samo jedna opaska – red bi bio da se prof.Hamidoviću da lična karta sa prebivalištem u Tešnju. A sva arhitektonska rješenja od pomenutog su “kalupskog” tipa. Da li su to njegova rješenja ili preko njegovog imena neko pokušava da ostvaruje svoja “arhitektonska dostignuća” to ne znam…al bi arhitekti trebali pratiti barem medije iz susjedne nam države-
    (http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/video-najljepse-gradzevine-u-hrvatskoj.html)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *