Edukacija: Izrada Biznis plana

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija mladih za izradu Biznis plana, a u okviru Javnog poziva Najbolje poslovne ideje za mlade ljude. Tokom edukacije mladima je na konkretnom primjeru popunjenog prijavnog obrasca pokazano kako popuniti aplikaciju da bi ona bila prihvatljiva. Edukaciju je održao Općinski načelnik Fuad Šišić.

Cilj je ohrabriti mlade ljude da realizuju ono što žele i krenu u izradu aplikacija, kazao je Općinski načelnik Fuad Šišić.

Javni poziv je otvoren do 30. jula 2011. godine.

Detaljnije o javnom pozivu za Najbolje poslovne ideje za mlade ljude možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/index.php?option=com_contentview=articleid=11899:javni-poziv-najbolje-poslovne-ideje-mladih-catid=94Itemid=118

O Press Opcine

Komentariši