Održana 28. sjednica Općinskog vijjeća Tešanj

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati održana 28. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2010. godinu;

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti (koncesija: kamen Lijepo brdo);

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  vodovodu i kanalizaciji;

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nekretnina na korištenje (Kinološki klub “PAS”);

5. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta drž. sv. u K.O. Jelah;

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta drž. sv. u K.O. Jelah;

7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva općine Tešanj i Doboj Jug za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;

8. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2010. godinu;

9. Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2010. do 15.03.2011. godine;

10. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite i spašavanja na području općine Tešanj;

11. Informacija o radu i poslovanju nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2010. godinu;

12. Informacija o suzbijanju rada na crno.

Na prijedlog Općinskog načelnika dnevni red je dopunjen sa 13. tačkom dnevnog reda Rješenje o imenovanju menadžera za realizaciju projekta Razvojne banke i Vijeća Europe a u vezi podrške za stanare kolektivnih centara na području općine Tešanj.

Najviše rasprave je bilo oko 7. tačke dnevnog reda Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva općine Tešanj i Doboj Jug za period od 01.01. do 31.12.2010. godine, koju je nakon dodatnog objašnjenja, Vijeće usvojilo uz zaključak:

1. Da Općinski načelnik provede proceduru imenovanja pomoćnika Općinskog pravobranioca Općine Tešanj.

Također, rasprave je bilo i oko 8. tačke dnevnog reda Informacija o radu mjesnih zajednica za 2010. godinu, koju je Vijeće nakon dodatnog objašnjenja primilo na znanje. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 16,50. sati.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *