Održan sastanak na temu „Pristup i mogući sadržaji projekta DRUM“

U četvrtak, 12.05.2011. godine u restoranu VF,WISSA,KONZUM-Kraševo, Tešanj sa početkom u 19h, održan je zajednički sastanak članova međuopćinskog tima, Odbora za saradnju susjednih naselja i predstavnika susjednih naseljenih mjesta općina Tešanj, Maglaj i Doboj-Jug na temu pristup i mogući sadržaji komunikacijskog povezivanja navedene tri općine.

Sastanku su prisustvovali:

Članovi međuopćinskog tima:
Doc.dr. Alagić Ismar, savjetnik Načelnika općine Tešanj za ekonomska pitanja i pristup fondovima Evropske unije, mr. Krličević Umihana i Spahić Azra članovi lokalne grupe za razvoj općine Doboj-Jug i Bradarić Ferhat šef lokalne grupe za razvoj i biznis općine Maglaj.

Doc.dr. Alagić Ismar, stoji u fokusu mr. Krličević Umihana i Spahić Azra

Šef službe za društvene djelatnosti i opću upravu općine Tešanj: Huskić Suad prof.

Član lokalne akcione grupe LAG-Doboj: Hrapović Edin

Članovi Odbora i zastupnici u skupštini ZE-DO Kantona: Buljubašić Amil-Kraševo i mr. Plančić Ibrahim-Jablanica

Vijećnici u općinskom vijeću Tešanj i članovi Odbora: Kurtić Amir, Mehičić Sead, Rošić Jakub

Vijećniki u općinskom vijeću Maglaj, član Odbora i predsjednik Vijeća MZ Kosova: Sejmenović Enes

Članovi Odbora: Halilović Rifat, Spahić Fuad, Lihić Adnan, Brka Mujo, Begić Miralem, Ljevaković Kemal

Predstavnici naseljenih mjesta:
Cvrčak Saud i Mujdža Ešef-Domislica kod Novog Šehera, Mašić Mustafa-Oruče, Kalabić Nedžad-Ravna, Muslija Omer i Omić Adil-Šije, Delić Elvir i Krličević Adil-Mravići, Amra Mehinagić i Muslija Selma-Kraševo, Burić Mirela-Doboj-Jug, Omerović Alen-Jelah, Džanović Besim- Lepenica, Ibrahimkadić Mesud i Beganović Salih-Medakovo, Spahić Ahmo-Jablanica

Huskić Suad prof. okrenut leđima, prvi s lijeva u razgovoru sa Plančić mr.Ibrahimom takođe okrenut leđima, u fokusu u šarenoj košulji Buljubašić Amil u razgovoru sa Seadom Mehičićem

Novinar radio Tešnja: Halid Fejzić, i TV SMART Ibrahimkadić Sedžad i Mediha

Skup je otvorio i vodio Halilović Rifat.

Mr. Krličević Umihana, Spahić Azra, Halilović Rifat u trenutku vođenja sastanka i Ljevaković Kemal

Skupu je najprije predstavljen i promovisan međuopćinski tim na čelu sa Doc.dr. Alagić Ismarom. Poslije toga g-din Alagić je u kratkim crtama predstavio zadatke i način na koji će tim raditi i rekao da računa na usku saradnju sa Odborom kao ulaznu bazu informacija koje će poslužiti za što kvalitetniji pristup i sadržaj budućeg projekta.

Poslije izlaganja g-dina Doc. dr. Alagić Ismara skupu je u ime Udruženja i Odbora izvršio prezentaciju Građanske inicijative i njenih pozitivnih aspekata Brka Mujo, prof.

Prof. Brka Mujo tokom svoje emotivne i nadahnute prezentacije

Zatim je uz gromoglasan aplauz sa prezentacijom krenula Krličević mr. Umihana, koja je magistrirala 18.04.2011.godine na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ona je prezentirala PCM metode pristupa izradi projekta.

Poslije nje je skupu svojom prezentacijom, vrlo slikovito, očaravajuće i ohrabrenje koje budi nadu, dočarao viziju budućih i mogućih sadržaja uz „Drum“, g-din Ferhat Bradarić- šef službe za lokalni razvoj i biznis općine Maglaj.

Bradarić Ferhat- prilikom prezentacije mogućih sadržaja projekta, izlaganje prate Delić Elvir i Krličević Adil iz Mravića

Skupu su se vrlo nadahnuto obratili:
Buljubašić Amil i mr. Plančić Ibrahim, zastupnici u skupštini ZE-DO kantona. Zatim prof. Suad Huskić šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Tešanj, Miralem Begić-novinar i publicista, Ljevaković Kemal javni i kulturni radnik autor tri publikacije Monografskog sadržaja i Cvrčak Saud u ime naselja sa područja Novog Šehera sa prijedlog da se sličan sastanak održi i na području Novog Šehera što je prihvaćeno kao zaključak.

Sejmenović Enes-Kosova(vidi se samo dio glave), Mašić Musto-Oruče, zatim prvi puta gosti sa područja Novog Šehera Mujdža Ešef i Cvrčak Saud iz Domislice (sa rukom na bradi)
Mr. Plančić Ibrahim prilikom svog obraćanja koje prati leđima okrenut Omić Adil-Tori predsjednik skupštine MZ Šije

Dogovoreno je da se u idućoj sedmici održi radni sastanak kako bi se dogovorila brža dinamika rada i izrada budućih projekata. Takođe je dogovoreno da u utorak, 17.05. Doc.dr.Alagić Ismar i Halilović Rifat definišu i preciziraju zaključke sa ovog sastanka i definišu prijedlog i način odvijanja rada i njegove dinamike i konkretizacije.

Sastanak je prošao u jednoj vrlo emotivnoj, srdačnoj, drugarskoj i konstruktivnoj atmosferi.

Poslije radnog dijela, održan je dogovor organizacionog odbora za organizaciju i pripremu manifestacije „Šetnja Drumom sa Načelnicima općina Tešanj, Maglaj i Doboj-Jug“ zakazanu za 22.05.2011.godine u Jablanici na lokalitetu Zelenike na granici općina Tešanj i Maglaj, odnosno naselja Jablanica i Ravna.

Prihvaćen je dogovoreni protokol. Takođe dogovoreno je da se isti sastanak održi u nedjelju 15.05.2011.godine u 17h na lokalitetu Zelenike, radi preciziranja zaduženja i daljnje organizacije.

Predsjednik Savjeta MZ Jablanica, g-din Spahić Ahmo je preuzeo granitnu ploču sa natpisom:
„ DRUM“ NAŠ PUT IZ PROŠLOSTI U BUDUĆNOST
ODBOR ZA SARADNJU SUSJEDNIH NASELJA UZ PODRŠKU NAČELNIKA OPĆINA TEŠANJ, MAGLAJ I DOBOJ-JUG
Jablanica, 22.05.2011.godine

Koja će biti ugrađena i svečano otkrivena 22.05.2011. u Jablanici u znak podrške zajedničkoj građanskoj Inicijativi za povezivanjem susjednih naselja tri općine.

Sastanak je završen u 21h.

Informaciju sačinio 15.05.2011.godine, Halilović Rifat!

About Tesanj Net

Komentariši