Odgovor Načelniku Općine Tešanj na neistine iznesene u e-biltenu broj 57

U svojoj Ramazanskoj čestitki OOSDPBiH Tešanj je izneo stav „da nam je uvijek, ali posebno danas, potrebno iskreno međusobno uvažavanje, razumjevanje, tolerancija i koegzistencija višeznačnih različosti, sve sa ciljem ljepšeg i bogatijeg života ljudi, posebno djece i omladine, kojima je potrebna bolja i sretnija budućnost.

Shodno Čestitki, OOSDPBiH Tešanj je odlučila mjesec Ramazana provesti bez političkih oglašavanja koja bi remetili međusobne odnose političkih stranaka na općini Tešanj. Nažalost SDA i Općinski načelnik nisu shvatili našu poruku, te su se u nekoliko saopćenja i reagovanja okomili na SDP Tešanj.

Predmet mog Reagovanja je e-bilten broj 57 koji izdaje Načelnik Općine Tešanj gosp. Fuad Šišić http://www.opcina-tesanj.ba/ba/uprava/opinski-naelnik/e-bilten/12329-e-bilten-broj-57.html a u njemu ću iznijeti osvrt na navedeni e-bilten i 31. sjenicu OV Tešanj, održanu 28.07.2011. godine:

O izvršenje Budžeta u prvom polugodištu 2011 godine.

Prije svega da naglasim ja Nedim Ahmetagić, koji sam Predsjednik Komisije za budžet Općine Tešanj, još od 2007. godine, stojim iza svih preporuka ove Komisije od 2007. godine do danas, i uvjek sam radio, zajedno sa ostalima u Komisiji u općem interesu, u domenu djelokruga Komisije. Komisija za budžet je, ako ne najvažnija komisija, sigurno jedna od važnijih, a njen djelokrug je shodno članu 31 B Poslovnika o radu OV Tešanj je da:

 • prati ostvarenje prihoda i rashoda Budžeta Općine,
 • informiše Općinsko vijeće u slučajevima kada utvrdi da postoji neusklađenost u ostvarenju prihoda ili rashoda prema usvojenom planu budžeta,
 • daje mišljenje o nacrtu i prijedlogu odluke o budžetu, prije razmatranja ovih akata na sjednici Općinskog vijeća,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Poslovnikom i odlukama Vijeća.
 • Institucionalno je riješeno, recimo, da Komisija za kapitalne projekte predlaže listu kapitalnih projekata i prati izvršenje. Ovdje moram naglasiti da nema logike usvajati izvšenje Budžeta bez priloga o izvršenju kapitalnih projekata, (zamislite da preduzeće usvaja izvještaj bez izvještaja o ostvarenju prodaje), da ne nabrajam ostale institucionalne nedostatke. Također ću navesti glavni razlog zbog čega sam kao predsjednik Komisije za budžet dao preporuku za usvajanje Budžeta, a zašto smo mi iz SDP-a bili suzdržani u glasanju.

  U komisiji sam poštovao djelokrug odgovornosti Komisije za budžet, koju sam gore citirao, te pošto se Budžet ostvaruje u skladu sa planiranim i Odlukom o izvršenju dao preporuku za usvajanje.

  Međutim kako sam naglasio i na posljednjoj sjednici OV Tešanj, vezano za amandmane SDP-a na Prijedlog budžeta za 2011 godinu, u periodu donošenja Budžeta za 2011. godinu, Klub SDP Tešanj u OV je predložio 14 amandmana na Prijedlog budžeta, od kojih nijedan nije usvojen. Ne može biti da nijedan ne valja, ali kako se u Općini upravlja argumentima snage, a ne snagom argumenata i to je moguće. Za iste amandmane tražio sam na Komisiji da se očituje o istim, ali to nije prihvaćeno jer nije u djelokrugu odgovornosti Komisije, što je tačno.

  Načelnik Šišić umjesto da napravi komparativnu analizu za 6 mjeseci 2011. godine, šta bi bilo da su usvojeni amandmani, i da valjanim argumentima dokaže da su bili u pravu kada nisu prihvatili iste na prijedlog SDP-a, napada vijećnike SDP-a koji za jedan od razloga neglasanja za izvršenje Budžeta navode neprihvatanje amandmana.Naravno, to za Načelnika nisu argumenti, a ako to nisu argumenti za neglasanje, ne znam šta je to za Načelnika valjan argument. Ali kako se u nas vlada argumentima snage, a ne snagom argumenata i to je moguće.

  Također, Načelnik ne obraća na važnost preporuka vezanih za dugovanja pojedinih mjesnih zajednica iz ranijih godina, koja mogu ugroziti poslovanje tih mjesnih zajednica. Nemam tačan podatak o iznosu tih dugovanja, ali koliko sam čuo radi se o iznosu većem od milion KM. Naime kako sam naglasio na sjednici Vijeća, svjesno nismo išli u širinu preporuka, da bi naglasili značaj preporuke za stručnu pomoć MZ u rješavanju tih dugovanja. Ta dugovanja svakog dana se uvećavaju za iznos zatezne kamate od 0,02% dnevno. Dugovanja se uglavnom odnose prema preduzećima kojima je osnovna djelatnost građevinska. Ovdje moram naglasiti da su SAD i druge razvijene zemlje ušle u recesiju još 2008. godine iz koje su izašli 2010. godine. BiH je ušla u recesiju 2009. godine. Kako je poznato recesija dovodi do smanjenja investicija, a time manje posla za građevinske firme, a manje posla dovodi te firme u nemogućnost isplaćivanja plaća zaposlenicima i otežano ispunjavanje i ostalih obaveza tih firmi, što će u konačnici dodatno primorati te firme da aktivnije krenu u naplatu nenaplaćenih potraživanja. To će posebno doći do izražaja u 2012 godini. Zato da nebi adhoc donosili odluke, kad SUD primora MZ, potrebno je da se sad preduzmu potrebne aktivnosti, kako bi što lakše i planski rješavala ta dugovanja.

  O JU „Tefarm“ Tešanj

  Ovdje neću ponavljati ono što sam izneo na Vijeću, ovdje prije svega moram naglasiti da mi i sad nije jasno kako Vijeće može usvojiti Izvještaj i informaciju, uz istovrmeno prihvatanje nalaza Komisije za provjeru poslovanja JU „Tefarm“ Tešanj, u kojem je naglašeno da postoje indicije da finansijski izvještaji ne prikazuju u potpunosti istinito i fer finansijski položaj i uspješnost ustanove za 2010. kao i 2009. godinu.

  Šta se može očekivati od daljih aktivnosti na gašenju kad su temelji postavljeni na netačnom izvještaju Načelnika kojeg, kako je u e-biltenu naveo: „Ironično zvuči argumentacija da se ne ide u zatvaranje javne apoteke jer naredne godine slijedi privatizacija. Zatvaranjem javne apoteke sada, Općina ima neposrednu korist u zadržavanju imovine u svom vlasništvu a kroz proces privatizacije to neće biti moguće, i Općina neće imati neposredno nikakvu korist. Ironično zvuči napad na Općinskog načelnika da je napravio zavjeru i doveo apoteku u gubitak, i istovremeno tvrdnja da su javne apoteke u drugim sredinama u mnogo većem gubitku“, neinteresuje sudbina 18 zaposlenika nego slijepo vidi samo poslovni prostor.
  Pošto je Vijeće donijelo Odluku o gašenju JU „Tefarm“ Tešanj , ovdje koristim priliku da upozorim druge javne ustanove da dugoročne ugovore sa Tefarmom ne smiju sada sklapati i da obavezno u ugovorima stavljaju klauzulu da ti ugovori važe dok je Tefarm posluje kao JU.

  Ahmetagić Nedim, dipl. ecc.

  O Tesanj Net

  Komentariši

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *