IPA fond: Na granici carstva

Savjetnik Općinskog načelnika za pristup EU fondovima dr. Ismar Alagić održao je sastanak sa predstavnicima Sisačko-moslovačke županije (R. Hrvatska) i predstavnicima općina Ključ, Bosanska Krupa i Bosanski Petrovac, a u vezi zajedničkog projekta prekogranične saradnje Na granici carstva (IPA pretpristupni program pomoći EU). Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti i dogovoreni naredni koraci.

O Press Opcine