Ponedjeljak, 19. septembar 2011. godina

U ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine u 8,00 sati bit će održan Kabinetski sastanak;

U 11,00 sati u restoranu UKUS prezentacija na temu Kako započeti i kako održati biznis;

U 14,00 sati sastanak na temu Sloga.

O Press Opcine