Program dekoracije i uređenja grada

Kroz raspravu o efektima Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (od 28.06.2011.), zaključeno je da nisu doneseni pojedini planovi i programi potrebni za realizaciju Odluke, između ostalog i Program dekoracije i uređenja grada u određenim mjesecima.
Na osnovu smjernica sa rasprave i daljnjih usaglašavanja na Kolegiju, sačinjen je i usvojen Program dekoracije i uređenja grada u određenim mjesecima, koji možete u cjelosti pogledati:

– program dekoracije grada.pdf

O Press Opcine