Uređenje kruga Doma zdravlja u Tešnju

Završeni su radovi na uređenju kruga ispred Doma zdravlja u Tešnju. Izvođač radova je firma AB trans d.o.o. Tešanj, a sredstva su obezbjeđena iz  budžeta Općine  za 2011. godinu (kapitalni priojekti). Vrijednost projekta je 24.377,00 KM

O Press Opcine