Delegacija općine Breza posjetila Tešanj

Općinski načelnik Fuad Šišić, pomoćnik Općinskog načelnika Suad Huskić i koordinator za rad sa mjesnim zajednicama Sinan Roša primili su danas delegaciju općine Breza koju su čini predstavnici Općine i predstavnici mjesnih zajednica.

Općinski načelnik je kroz prezentaciju goste upoznao sa osnovnim podacima o općini Tešanj, trenutnim aktivnostima i planovima za naredni period.

Cilj današnjeg sastanka je bila razmjena iskustava u radu sa mjesnim zajednicama. Nakon sastanka, delegacija je obišla kulturno-historijske znamenitosti u Tešnju.

O Press Opcine