Obavijest o prijavi poljoprivredne proizvodnje

Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisano je da su klijenti „dužni  izvršiti  prijavu proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini, najkasnije do 15. novembra tekuće godine nadležnom kantonalnom ministarstvu“.

Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku, neće moći ostvariti pravo na novčanuu podršku u 2012.godini.

 Ovim putem apelujemo na sve poljoprivrednike sa područja općine Tešanj,  koji nisu izvršili prijavu planirane proizvodnje da isto učine.

 Obrazac prijave možete preuzeti na www.opcina-tesanj.ba ili se obratiti u Službu za finansije, privredu i inspekcije općine Tešanj, prijemnu kancelariju u zgradi Općine, općinske  urede u Jelahu i Tešanjci kao i Udruženjima poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednim zadrugama.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

 

Obrazac možete preuzeti na:

obrazac_pp.pdf

Prioriteti u modelu poticaja proizvodnji pogledajte na:

prioriteti u modelu poticaja proizvodnji.pdf

O Press Opcine