Petak, 14. oktobar 2011. godina

U petak, 14. oktobra 2011. godine u 16,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj bit će održano prvo predavanje u okviru Akademije za građane na temu Lokalna samouprava, predavači Arijana Brkić i Smajo Ćeman.

O Press Opcine