Održana prva edukativna radionica u okviru projekta ”TECEX”

Dana 27.10.2011. godine od 14:00 do 16:00 sati, u prostorijama Sale Općinskog vijeća Tešanj održana je prva od četiri u nizu edukativnih radionica na temu: ”Preduzetničke vještine komunikacije, prezentacije i pregovaranja”. Edukativne radionice iz oblasti poslovnih vještina koje se realizuju u okviru projekta ”TECEX” (Izvrsnost Tešanjskih Zanata) realizuje Agencija za razvoj općine/TRA d.o.o. Tešanj koja je ujedno i partner na projektu.

Na radionici je prisustvovalo 16 zanatlija koji svojim aktivnim učešćem u projektu aktivno doprinose kreiranju uslova i podržavajućeg okruženja za razvoj tradicionalnih zanata i proizvoda na području općine Tešanj i regiona. Edukativne radionice imaju osnovnu svrhu da doprinesu izgradnji preduzetničkog duha i razvoju svijesti o ulozi tradicionalnih zanata i proizvoda u razvoju kulturno – turističkih potencijala općine Tešanj.

Na samom početku radionice prisutnima se obratio Gdin. Hilmo Perčo, direktor agencije, koji je izrazio veliku radost što vidi veliki broj zanatlija različitih zanatskih profila i ohrabrio iste na aktivan angažman u radu i djelovanju UG Sehara Tešanj koja doprinosi valorizaciji kulturno – turističkih potencijala općine Tešanj kroz projekat TECEX ali i druge svoje projekte i aktivnosti. Takođe je naglasio i aktivan rad agencije na razvoju kulturnog naslijeđa općine Tešanj kroz pripremu i apliciranje programa i projekata na različite EU fondove.

Prisutnima se takođe obratio i Gdin. Almir Ramić, projekt menadžer udruženja, koji je naglasio važnost uzajamne podrške i međusektoralnog djelovanja relevantnih institucija i organizacija na promociji i razvoju tradicionalnih zanata i proizvoda ali i kulturne baštine općine Tešanj kao i da samo organizovanim i sistematičnim pristupom možemo očekivati pomake u ekonomskom osnaživanju zanatlija i generiranju prihoda istih.

Nakon kratkih obraćanja, rad sa grupom zanatlija je nastavio Gdin. Muhamed Džihić, projekt menadžer agencije, kroz obradu pomenute teme. Tokom radionice akcenat je stavljen na osnove osobine i karakteristike uspješnog preduzetnika kao i pozitivne i negativne faktore koji utiču na uspješno poslovanje. Ovom prilikom naglašene su ključne vještine preduzetnika u modernom vremenu poslovanja i prisustva IT tehnologija kao i specifičnim vještinama i modelima verbalne i neverbalne komunikacije u procesima poslovnih pregovaranja i prezentacija poslovnih ideja.

UG ”Sehara” Tešanj
www.tecex.org

O Tesanj Net

Komentariši