DRUGO POLUGODIŠTE – NOVI IZAZOVI

Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci – Tešanj počinje sa drugim polugodištem školske 2011/12.godine, kao i sve druge škole u ZDK-u, 23.01.2012.godine. Prethodne tri sedmice učenici su bili na odmoru, dok su nastavnici sprovodili niz aktivnosti kako bi poboljšali rezultate škole i svakog pojedinca po na osob u narednom periodu.

Posljednjeg dana raspusta (20.01.2012.) na redovnoj sjednici Nastavničkog vijeća pedagoška služba škole je izvršila prezentaciju SISTEMATSKE POLUGODIŠNJE KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE ANALIZE USPJEHA UČENIKA I OCJENJIVANJA NASTAVNIKA. Analiza je obuhvatila uzorak od 558 učenika, tj. sve učenike koji pohađaju u ovoj školskoj godini i 35 nastavnika sa ukupnim brojem utvršđenih ocjenna čiji je broj impozantnih 5622 ocjena. Analizom je obuhvaćeno i 3 nastavnika koji opisno ocjenjuju. Ovakve sistematske analize se u ovoj školi rade svake godine po okončanju prvog polugodišta i na kraju školske godine. Rezultati anlize su iz godine u godinu sve bolji. Sama analiza daje pozitivne efekte tako da je uspjeh u stalnom porastu. Srednja ocjena uspjeha i procenat prolaznosti se povećavaju iz perioda u period za oko 2-3%, tako da je na kraju ovog polugodišta srednja ocjena 3,60 dok je lani u ovom periodu bila 3,51.

Utvrđeni su i zaključci i pravci djelovanja kao i mjere za unapređenje. Zaključci obuhvataju obaveze za nastvnike, učenik, roditelje i zajedničke obaveze. Obaveze su uglavnom usmjerene na:1.poboljšanje discipline učenika kao osnovnom preduvjetu uspješnog rada, 2.inoviranje nastavnog rada novim metodama i oblicima uz veću zastupljenost obrazovne tehnologije, 3.poboljšanju radnih navika učenika i razvoj domaćeg učenja.

Nastavnici i menadžment škole u stalnom procesu stručnog usavršavanja, kako individualnog tako i kolektivnog. Tokom učeničkog raspusta nastavnici su pohađali niz seminara koje organizovao Pedagoški zavod Zenica, a prisustvovali su i na dva seminara u organizaciji škole. Pet nastavnika se osposobilo za upotrebu školskog razglasnog sistema i školskog radija. Svi nastavnici škole su prisustvovali jednodnevnom seminaru za primjenu multimedija i drugih obrazovnih tehnologija u nastavi.

Kolektiv OŠ „Džemal Bijedić“ se odlikuje, između ostalog, i po kolegijalnosti , druželjubivosti, sijelima, izletima,… Kad je ovaj segment u pitanju, ni tu se nisu šalili, na početku školske godine sačinili su i usaglasili rekreativni program na godišnjem nivou. U sklopu tog programa kolektiv škole je u srijedu 11.01.2012.godine izveo jednodnevni izlet na obližnju planinu Borja, a krajem mjeseca aprila u pripremi je studijsko putovanje u Istanbul.

Drugo polugodište je već otpočelo, idemo u nove izazove, nove bolje, još bolje rezultate vođeni motom „Svjesni svoje uloge“.

Informaciju pripremilo
uredništvo lista „Školarac“

O Tesanj Net

Komentariši