Ciljevi 2012

Danas je održan radni sastanak sa svim nosiocima aktivnosti (menadžerima projekata) na realizaciji ciljeva iz strateških odkumenata Općine Tešanj za 2012. godinu.

Općinski načelnik je predstavio cijeli proces, kao i iskustva u poslednje tri godine a kroz diskusiju su otkonjene dileme koje su imali prisutni nosioci aktivnosti u 2012. godini.

Na kraju je konstatovano da je vrijeme da se pokrene definisanje jedne strategije za period 2012-2018 godina, u koju bi pored nedovršenih ciljeva iz postojećih dokumenata bili ugrađeni i ciljevi iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

About Press Opcine