Kantonalni štab Civilne zaštite održao press konferenciju

Kantonalni štab Civilne zaštite održao press konferenciju

Na jučer održanoj press konferenciji Kantonalni štab Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona prezentirao je trenutnu situaciju na području Kantona u vezi sa djelovanjem štabova civilne zaštite i svih drugih organizacija i institucija uključenih u saniranje posljedica sniježnog nevremena.

Raif Seferović, komandant Štaba kazao je da je trenutno opće stanje na području Zeničko-dobojskog kantona stabilno, ali zahtijeva i dalje maksimalan angažman svih nivoa vlasti, nadležnih kantonalnih ministarstava, općinskih sužbi, uprava i ustanova na izvršavanaju zadataka iz svoje nadležnosti. Na području Kantona sve magistralne i regionalne ceste su prohodne, a nešto je teža situacija sa lokalnim putevima, jer su još uvijek neprohodni putevi do nekih vareških i olovskih sela. Život se na području Kantona normalizuje, a sreća je da nije bilo prekida u snabdijevanju vodom i električnom energijom, istakao je Seferović. Što se tiče ugroženih područja, u saradnji sa MUP-om ZDK,  Crvenim križom i oružanim snagama, organizovana je za nekoliko vareških sela dostava hrane i paketa helikopterom. On je dodao da je već izdata naredba da se u narednih 48 sati moraju do kraja raščistiti svi regionalni i magistralni putevi, prije novih sniježnih padavina za vikend. Općinskim štabovima CZ-a naloženo je da i dalje ostanu maksimalno pripravni, a vlasnicima privrednih, poslovnih i drugih objekata da obavezno očiste snijeg ispred svojih prostora, u suprotnom uslijedit će kažnjavanje neodgovornih.

Sead Džanović, načelnik Štaba kazao je da su već od prvog dana angažovani svi raspoloživi potencijali, kako u ljudstvu tako i u opremi i mehanizaciji i zahvalio Vladi Kantona koja je prepoznala potrebu da se u narednom periodu u većoj mjeri posveti pažnja dodatnom opremanju jedinica civilne zaštite na terenu. On je upozorio građane Kantona da ne dozvole djeci i omladini hodanje po zaleđenim rijekama i vodotocima jer su već primjećene takve pojave na rijeci Bosni.

Senka Balorda, ministrica zdravstva izvjestila je novinare o poduzetim mjerama na mobilizaciji svih zdravstvenih ustanova, počev od domova zdravlja, poliklinika do bolnica na teritoriji Kantona. Kao što je već poznato, zabilježen je jedan smrtni slučaj smrzavanja 17. godišnjeg mladića na području Općine Žepče, dok je helikopterom prebačena bolesna osoba iz Olova. Organizovano je i pravovremeno pružanje usluga hemodijaliznim pacijentima te obezbijeđen prijevoz za Kantonalnu bolnicu Zenica.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bernadeta Galijašević obavijestila je da će nastava u osnovnim i srednjim školama biti nastavljena u četvrtak, 16. 02. , a o eventualnim izmjenama ovog termina, ovisno o razvoju situacije, učenici i nastavnici bit će blagovremeno obaviješteni. Ista preporuka data je i zeničkom Univerzitetu. Direktorima škola naloženo je da, zbog mogućnosti urušavanja, kao što se to desilo u Kaknju, na kino sali Doma kulture, organizuju skidanje snijega sa krovova u što kraćem roku.

Press služba ZDK

O Tesanj Net