Odluke Vlade Kantona sa 51. sjednice

Na jučerašnjoj sjednici, Vlada Kantona usvojila je Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH koji je upućen u skupštinsku proceduru. Prihvaćena je i inicijativa Almedina Aliefendića,  poslanika u Skupštini Kantona, da Vlada uradi Informaciju o implementaciji Općeg kolektivnog ugovora i uputi Skupštini na razmatranje. Na sjednici je usvojen i Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012 godinu.

Iz oblasti poljoprivrede, usvojena je Informacija o planskom prorjeđivanju šuma na području Kantona. Vlada je također razmatrala izvještaj Kantonalnog štaba civilne zaštite o poduzetim aktivnostima na području Kantona u vezi sa prirodnim nepogodama koje su pogodile našu zemlju. Na kraju, ocijenjeno je da je odgovor na nedaće koje su zadesile područje Zeničko-dobojskog kantona izazvane sniježnim nevremenom bio adekvatan i efikasan te su upućene pohvale općinskim  štabovima civilne zaštite kao i svim onima koji su doprinijeli da se situacija relativno brzo stabilizuje na području Kantona.

Press služba ZDK

O Tesanj Net