Uređenje fasada

Općinski načelnik Fuad Šišić sa saradnicima Hamzalijom Hojkurićem i Nadirom Medarićem danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održao sastanak sa vlasnicima objekata u Titovoj ulici u Tešnju. Sastanku su prisustvovali i Građevinsko-urbanistički inspektor Nurudin Tahirović i Komunalno-vodni inspektor Sedad Aličehajić.

Tema sastanka je bila uređenje fasada, a u skladu sa Programom uređenja fasada. Cilj je pokretanje aktivnosti na stvaranju kvalitetnijih uslova za adekvatnije održavanje i uređenje fasada stambenih i drugih zgrada, porodičnih kuća i okućnica u pojedinim dijelovima grada Tešnja.

Ovim Programom želimo u cjelosti provesti Odluku o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, a sve u cilju ljepšeg izgleda grada, kazao je Općinski načellnik Fuad Šišić.

Početak aktivnosti se očekuje u martu, a u narednim mjesecima i Program uređenja ostalih fasada u gradu.

O Press Opcine