Centar – Jelah, urbanističko rješenje

Općinski načelnik sa saradnicima danas je primio grupu privrednika iz Jelaha i razgovarao o Urbanističkom rješenju Centar – Jelah. Sastanak je organizovan na zahtjev privrednika, a Općinski načelnik je upoznao prisutne kroz prezentaciju dosadašnjih aktvinosti i naglasio potrebu da se postigne pozitivan ambijent i rješenje prihvatljivo za građane, privrednike i potencijalne investitore, ali i za Općinsko vijeće koje donosi konačnu odluku.
Općinski načelnik je ukazao i na postojeće razlike, ali i iznio stav da nema nikakve potrebe za stvaranjem negativnog ambijenta. Organi mjesne zajednice moraju svoje aktivnosti uokviriti u zakonska ovlaštenja, a sve razlike i zahtjeve treba razmotriti i usaglasiti. Veoma je čudno da je na javnoj raspravi organizovanoj 27.04.2011. godine sudjelovalo samo šest građana, a privrednici nisu bili uključeni. Tada su organi MZ Jelah trebali animirati građane i privrednike kako bi iznijeli svoje ideje i prijedloge, ali još uvijek nije ništa gotovo i sve se može usaglasiti kako bismo imali investicione aktivnosti na ovoj lokaciji. Većina prisutnih je iznijela stav da nije bila upoznata sa nacrtom rješenja, a jedan broj prisutnih je otvoreno iznio stajalište da u centru Jelaha treba prostor za kulturne i rekreatviine sadržaje, a ne velike sportske događaje. Istovremeno su istakli da veća sportska dvorana treba Jelahu, ali na drugoj lokaciji.

O Press Opcine