MEĐUNARODNI DAN ŽENA – HISTORIJA DANA ŽENA

Sve je počelo početkom 20. vijeka. U to doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije često su se dešavali protesti zbog loših radnih uslova. Posebno loše je bilo ženama.8. marta 1857. su demonstrirale žene zaposlene u industriji odjeće u New Yorku. Digle su glas protiv loših radnih uslova i niskih plata. Demonstracije je rastjerala policija.
Pedesetak godina kasnije protesti su postali sve češći a najpoznatiji je bio 8. marta 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.
1910. godine je u Kopenhagenu održana prva međunarodna konferencija zaposlenih žena na kojoj su učestvovali predstavnici iz 17 zemalja. Na njoj je prvi put ustanovljen „Međunarodni dan žena“ i to na prijedlog slavne njemačke socijalistice Clare Zetkin. Njena ideja je bila da žene dobiju dan kada će širom svijeta moći iskazati svoje pritužbe na uslove rada, pravo glasa te potrebu za ženama u parlamentu.
Sljedeće godine, 1911. je Međunarodni dan žena obilježilo preko milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj, Švicarskoj a sva ta događanja koincidirala su sa velikim požarom u tvornici Triange Shirtwaist u Nex Yorku u kojem je zbog loših sigurnosnih mjera , tragično stradalo preko 240 žena.
U Rusiji, feministkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Lenjina da 8. mart postane državni praznik za obilježavanje “herojstva radnica”, dok je u komunističkim zemljama praznik s vremenom izgubio svoj ideološki značaj i više je služio muškom rodu da cvijećem i malim znacima pažnje iskaže ljubav i poštovanje prema pripadnicama ljepšeg spola.
Kako je socijalizam pao u nemilost kod mnogih Amerikanaca zadnje obilježavanje ovog dana u SAD-u je bilo 1913. godine. SAD nisu priznavale ovaj dan ponovo sve do 1975. godine, kada su Ujedinjene nacije 1975. godinu proglasile Međunarodnom godinom žena i od tada se Osmi mart slavi kao međunarodni praznik.

 
DAN ŽENA DANAS


Prošle godine obilježena je 100 godišnjica Međunarodnog dana žena Danas je 101 godišnjica. Međutim , još uvijek u svjetskoj i u bosanskohercegovačkoj svakodnevnici, postoji nedovoljna zastupljenost žena na rukovodećim mjestima, manje su plaćene , a prisutni su i drugi vidovi diskriminacije u društvu.Moramo se zajedno boriti za ženska prava kako bi u budućnosti stekle jednak I ravnopravan položaj u svim sferama društvenog razvoja.

Svim  ženama, djevojkama, majkama i sestrama sretan 8 mart,  Međunarodni dan žena.

URED ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA TEŠANJ

About Tesanj Net

Komentariši