Razgovori o hotelu

Vlasnik i investitor zgrade starog hotela Zvečaj u Tešnju, firma Farex, Tešanj danas je sa Općinskim načelnikom i resornim Pomoćnikom razgovarao o dinamici aktvinosti na rekonstrukciji i gradnji hotela prema usvojenom urbanističkom projektu Centar, Tešanj.

Dogovoreni su naredni koraci, a danas će firma Farex podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

O Press Opcine