SPRIJEČIMO NASTANAK POŽARA

Svjedoci smo da se iz godine u godinu, stalno povećava broj požara, naročito onih koji nastaju na otvorenom prostoru. Štete od šumskih i drugih požara tokom proteklih godina, zbog nesavjesnog i nepravilnog postupanja manjeg broja građana prilikom uređenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta i paljenja prikupljenog otpada na području općine Tešanj, upozoravaju na potrebu podsjećanja na poštivanje zakonskih odredbi iz člana 15. i 38. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ZDK, kojim se obavezuju svi vlasnici imovine na dosljedno provođenje mjera zaštite.

U cilju pravovremene zaštite od požara, neophodno je pridržavati se slijedećeg :

1. Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori.

2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.

3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.

4. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata, benzinskih pumpi, plinara, a naročito u toku pojave vjetra.

5. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:

1.      Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona  123032/650-720; ili

2.      Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona  122 i   032/ 651-606; ili

3.      Operativni centar civilne zaštite na broj telefona   121 i   032/650-439.

 

ZAŠTITA OD NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

U toku čišćenja njiva i šuma, moguće je da se uoče neeksplodirana ubojna sredstva (NUS).

Važno je: NE DIRATI IH i NE POKUŠAVATI UNIŠTAVANJE PALJENJEM.

Potrebno je: obilježiti mjesto gdje se nalazi NUS i HITNO prijaviti:

Operativnom centru civilne zaštite na broj 121,

Policijskoj  stanici, na broj 122 ili

Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na broj 123.

Na području općine Tešanj, imamo područja koja se trenutno nalaze pod minama. Upozoravamo stanovnike  kao i slučajne ili namjerne prolaznike da obrate pažnju na znakove upozorenja na opasnost od mina.

Veoma je važno ne uklanjati postavljene znake i poštovati u potpunosti upozorenja, a za slučaj kraće obustave prolaza imati malo strpljenja.

 „NIKADA NE ULAZITE U OZNACENA MINSKA POLJA“!!!

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

O Press Opcine