Petak, 23. mart 2012. godina

U petak, 23. marta 2012. godine u 10,00 sati bit će održan sastanak sa predstavnicima firme NORD ENT;

U 18,00 sati u prostorijama Opće biblioteke bit će održana Promocija knjige Mustafe Bešlagića Opsada.

O Press Opcine