Posjeta firmi SSAM plast

Općinski načelnik sa saradnicima posjetio je danas i obišao firmu SSAM plast u industrijskoj zoni Ciglana u Jelahu koja se bavi izradom ceradi, tendi, kao i izradom natpisa za različite namjene. Tokom posjete, vlasnik firme Mehmedalija Kantić upoznao je Općinskog načelnika sa osnovnim podacima o firmi, trenutnim aktivnostima, ali i planovima za naredni period – proširenje kapaciteta, izgradnja nove hale i zapošljavanje novih radnika.

Sretan sam u Tešnju postoji ovakva firma koja nudi profesionalne usluge sa savremenom opremom kada je reklama u pitanju. Posebno mi je drago da se razmišlja o uvođenju nove djelatnosti, ali i proširenje postojeće, kao i povećanje broja uposlenih, kazao je Općinski načelnik Fuad Šišić.

Detaljnije o firmi SSAM plast pogledajte na: www.ssamplast.com

O Press Opcine