Ministrica Balorda održala sastanak sa direktorima domova zdravlja

Ministrica Balorda održala sastanak sa direktorima domova zdravlja

Danas je u organizaciji Ministarstva zdravstva  Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na kome je resorna ministrica Senka Balorda razgovarala o više aktuelnih tema iz oblasti zdravstva sa svim direktorima domova zdravlja te kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo. Ona je, prije svega, izložila plan odlaganja infektivnog otpada iz zdravstvenih ustanova sa područja Kantona za koji će biti izdvojeno 1,1 milion KM.  Osim toga, raspravljano je o provođenju ranije usvojene odluke o izdavanju tzv. tromjesečnog recepta za stabilne i hronične pacijente. Posebna tema je bila rasprava o  centrima za mentalno zdravlje koji se moraju revitalizirati i modernizirati način rada i pristup pacijentima. Inače, ove promjene u centrima za mentalno zdravlje odvijaju se na nivou Federacije i realiziraju u saradnji sa federalnim Ministarstvom zdravstva.

Na današnjem sastanku posebna pažnja skrenuta je direktorima zdravstvenih ustanova sa područja Kantona na odrađivanje pripravničkog staža. Podvučeno je da  je potrebno uozbiljiti pripravnički staž mladih ljudi koji završavaju medicinsku školu i zdravstvene fakultete kako bi kvalitetno obavili svoju obuku u toku pripravničkog staža, te da se moraju odrediti njihovi mentori u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Osim toga, razgovaralo se i o načinu provođenja proljetne deratizacije koja je nedavno vraćena kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo i bit će realizirana u saradnji sa domovima zdravlja s područja Kantona. Na kraju, diskutovalo se i o finansijskoj situaciji u zdravstvenim ustanovama te o stanju i projekcijama budžeta Kantona za 2012. godinu.

 

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net